School Calendar

School Calendar Dates

August

27th and 28th – 2 days

August 30th – Sept 4th – 5 days

September
7th – 11th – 5 days
14th – 18th – 5 days
21st – 25th – 5 days
28th – October 2nd – 5 days

October
5th – 9th – 5 days
12th – 16th – 5 days
19th – 23rd – 5 days

November
2nd – 6th – 5 days
9th – 13th – 5 days
16th – 20th – 5 days
23rd – 27th – 5 days
30th – December 3rd – 4 days

December
7th – 11th – 5 days
14th – 18th – 5 days
21stand 22nd – 2 days

January
6th – 8th – 3 days
11th – 15th – 5 days
18th – 22nd – 5 days
25th – 29th – 5 days

February
1st – 5th – 5 days
8th – 12th – 5 days
15th – 17th – 3 days
22nd – 26th – 5 days

March
1st – 5th – 5 days
8th – 12th – 5 days
15, 16, 18, 19 – 4 days
22nd – 26th 5 days

April
12th – 16th – 5 days
19th – 23rd – 5 days
26th – 30th – 5 days

May
4th – 7th – 4 days
10th – 14th – 5 days
17th – 21st – 5 days
24th – 28th – 5 days
May 31st – June 4th – 5 days

June
8th – 11th – 4 days
14th – 18th – 5 days
21st and 22nd 2 days

Total days 183

 


×